สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายงาน

ลำดับ ชื่อรายงาน ดาวน์โหลด
1 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2562 ดาวน์โหลด
2 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2560 ดาวน์โหลด
3 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2560 ดาวน์โหลด
4 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2561 ดาวน์โหลด
5 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2561 ดาวน์โหลด
6 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2562 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com