สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การจัดการความรู้ (KM)

ลำดับ หัวข้อ วันที่เผยแพร่
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ ดาวน์โหลด
1 การลงรับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 28/02/2567 ภาคการศึกษา 2/2566 ดาวน์โหลด
2 วิธีการและขั้นตอนการจัดทำจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 10/11/2566 ภาคการศึกษา 1/2566 ดาวน์โหลด
3 จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม 13/02/2566 ภาคการศึกษา 2/2565 ดาวน์โหลด
4 ระบบการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 01/09/2565 ภาคการศึกษา 1/2565 ดาวน์โหลด
5 วิธีสร้างจดหมายเวียน Mail Merge ใน Word ด้วย ข้อมูลใน Excel 24/05/2565 ภาคการศึกษา 2/2564 ดาวน์โหลด
6 Infographics for presentation เพื่อการนำเสนองาน 01/11/2564 ภาคการศึกษา 1/2564 ดาวน์โหลด
7 การใช้งานระบบประเมิน Online การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 09/02/2564 ภาคการศึกษา 2/2563 ดาวน์โหลด
8 วิธีการอัปโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์ www.qao.mut.ac.th และการแชร์เอกสารผ่าน Google Drive ด้วยอีเมล qao.mut@mutacth.com 23/10/2563 ภาคการศึกษา 1/2563 ดาวน์โหลด
9 หารายได้พิเศษอย่างไรไม่กระทบงานประจำ 17/03/2563 ภาคการศึกษา 2/2562 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com