สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (MR) ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวใหม่

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการดาวน์โหลดรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และจัดเก็บเป็นหลักฐานในแฟ้ม/โฟลเดอร์ บันทึกคุณภาพ (RD) ของหน่วยงาน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ในโฟลเดอร์ Document_U_RD Support/RD-C9/RD-C9-207 สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในโฟลเดอร์ MR_U Document_U_RD Learning/RD-C9/RD-C9-107 MR_U ที่สำนักประกันฯ แชร์ไปยัง Gmail Account (@mutacth.com) ของหน่วยงาน


ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com